Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
 
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu


DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU

Aktualności
IADiPG
  Władze Instytutu
  Działalność Instytutu
  Osiągnięcia IADiPG
  Kontakt
Edukacja
Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji

INNE

Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój
Projekty
Galerie
Kontakt

 

polskie_terminale->logo PT.jpg

Opracowanie nt. „PROGNOZA RYNKU PRZEWOZÓW PROMOWYCH W REJONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU”.

Al. Papieża Jana Pawła II  42
70-415 SZCZECIN, Polska
tel./fax 91 46 46 949
tel./fax 91 46 46 950
e-mail
:
biuro@iadipg.pl
 
Opracowania Instytutu

Monografie

      Instytut skupia zarówno praktyków jak i naukowców. Owocem ich współpracy są wydawane przez Instytut monografie. Oto niektóre z nich:

1. Kryzys, gospodarka, nieruchomości - czyli co wynikło na rynku nieruchomości z kryzysu gospodarczego?, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczeciń­skie­go, In­stytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2010.

2. Spowolnienie gospodarcze a rynek nieruchomości, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczeciń­skie­go, In­stytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2010.

3. Pomoc gminy Miasto Szczecin w zakresie dofinansowania remontów budynków mieszkalnych i nieruchomości nie stanowiących w całości własność gminy, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczeciń­skie­go, In­stytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2010.

4. Nieruchomości a rozwój regionu, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2009.

5. Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych. Część VII, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Koło Naukowe Metod Ilościowych, Stowarzyszenie „Pomoc i Rozwój", Szczecin 2009.

6. Uwa­ru­nkowania gospodarcze Rozwoju Rynku Nieruchomości, In­stytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2009.

7. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Od teorii do praktyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczeciń­skie­go, In­stytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2009.

8. Nieruchomości a rozwój regionu, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczeciń­skie­go, In­sty­tut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szcze­cinie, Szcze­­cin 2009.

9. Wycena nieruchomości, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczeciń­skie­go, In­sty­tut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szcze­cinie, Szcze­­cin 2008.

10. Wybrane problemy rozwoju polskiej gospodarki morskiej, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Go­spodarczych w Szczecinie, Szczecin 2008.

11. Kryzys giełdowy a rynek nieruchomości, Katedra Eko­­nometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ana­liz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2008.

12. Prognozowanie rynku nieruchomości, Katedra Eko­­nometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ana­liz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2008.

13. Wybrane problemy polskiego rolnictwa, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, In­sty­tut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2008.

14. Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych. Część VI, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Koło Naukowe Metod Ilościowych, Stowarzyszenie „Pomoc i Rozwój", Szczecin 2008.

15. Przeciwdziałanie prze­mocy w rodzinie, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersyte­tu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodar­czych, Szczecin 2007.

16. Zastosowanie metod ilościowych w analizie i prognozie rynku lokali mieszkalnych, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodar­czych, Szczecin 2007.

17. Gender mainstreming w ekonomii cz. II. Dystrybucja czasu i wartości pracy kobiet, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodar­czych, Female Entrepreneurs' Meetings In The Balic Sea Region, Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2007.

18. Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych. Część V, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Koło Naukowe Metod Ilościowych, Szczecin 2007.

19. Nieruchomości mieszkaniowe, spółdzielcze i socjalne, Katedra Eko­no­me­trii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gos­po­dar­czych, Szczecin 2007.

20. Rynek nieruchomości a otoczenie gospodarcze, Katedra Eko­no­me­trii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gos­po­dar­czych, Szczecin 2007.

21. Gender mainstreming w ekonomii cz. I. Zachodniopomorskie na tle Polski, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodar­czych, Female Entrepreneurs' Meetings In The Balic Sea Region, Szczecin 2006.

22. Wycena nieruchomości, Katedra Eko­no­me­trii i Statystyki, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gos­po­dar­czych, Szczecin 2006.

23. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami, Ka­te­dra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prog­noz Gos­podarczych, Szczecin 2006.

24. Gospodarka Szczecina. Wybrane zagadnienia, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ana­liz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, SCR, Szczecin 2006.

25. Koniunktura gospodarcza a rynek nieruchomości, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ana­liz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2006.

26. Polityka mieszkaniowa miasta Szczecina - zasoby mieszkaniowe w Szcze­cinie, jako element rynku nieruchomości, Instytut Analiz, Diagnoz i Pro­gnoz Gospodarczych w Szczecinie, Katedra Ekonometrii i Staty­s­tyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

27. Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych. Część IV, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Koło Naukowe Metod Ilościowych, Szczecin 2006.

28. Polityka mieszkaniowa miasta Szczecina - zasoby mieszkaniowe w Szczecinie jako element rynku nieruchomości, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szczecin 2006.

29. Zastosowanie metod ilościowych w procesie gospodarowania nieru­cho­mo­ściami. Analizy, diagnozy, prognozy, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szczecin 2005.

30. Analiza i diagnoza rozwoju transportu morskiego w Polsce, Katedra Ekonometrii i Sta­tystyki, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szcze­cin 2005.

31. Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych. Część III, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Koło Naukowe Metod Ilościowych, Szczecin 2005.

32. Nieruchomości 2005 - stan i perspektywy, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

33. Szczecin i jego przyszłość w oczach maturzystów. Raport z badań, Instytut Analiz, Diagnoz i Pro­­gnoz Gospodarczych, Szczecin 2004.

34. Nieruchomości i finansowanie inwestycji, Instytut Analiz, Diagnoz i Pro­­gnoz Gospodarczych, Szczecin 2004.

35. Nieruchomości i finansowanie inwestycji, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

36. Niepełnosprawni na rynku pracy. Studium dla miasta Szczecina, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2003.

37. Tempus, Locus, Homo, Casus et Fortuna Regit Factum. Zbiór esejów ekonomicznych, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospo­dar­czych, Szczecin 2003.

38. Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2003.

39. Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego - stan i perspektywy, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2003.

40. Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Koło Naukowe Metod Ilościowych, Szczecin 2002.

41. Sytuacja turystyki w Polsce, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Koło Naukowe Metod Ilościowych, Szczecin 2002.

42. Wybrane problemy gospodarowania nieruchomościami, Instytut Ana­liz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2001.

43. Strategia województwa a strategia przedsiębiorstw, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2001.

44. Analiza, diagnoza i prognoza rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski po sierpniu 1980 roku, Instytut Ana­liz, Dia­g­noz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2000.

45. Trzy światy polskiego rolnictwa, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2000.

Seminaria

Instytut pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno - gospodarczym nie tylko Szczecina ale także regionu i kraju. Dlatego też często organizujemy spotkania poruszające bierzące sprawy dotyczące zarówno naszego miasta, województwa, jak i ogólnopolskie. Oto niektóre z nich:

"Społeczne Budownictwo Mieszkaniowe - Stan i Perspektywy" Szczecin 2004.

"Budżet Miasta" - Wprowadzenie profesor Teresy Lubińskiej - przewodniczącej klubu "Odnowa" w Radzie Miasta Szczecina, Szczecin 2003.

"Zarządzanie spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi", Szczecin 2001.

" Strategia województwa a strategia przedsiębiorstw", Szczecin 2001.

"Trzy światy polskiego rolnictwa", Szczecin 2001.

"Agrobiznes i samorządność 2001", Pęzino 2001.

"Gospodarka morska jako czynnik rozwoju Polski Północnej", zleceniodawca: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Szczecin-czerwiec 2000.

"Analiza, diagnoza i prognoza rozwoju społeczno - gospodarczego Polski po sierpniu 1980 roku", zleceniodawca: NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego, Szczecin 2000.

"Najlepsi z największych", Szczecin 1999.

"Agrobiznes i samorządność", Pęzino 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktualizowano:
2020-02-17 01:33:48

www.gryf.pl
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, praktyki, szkolenia, targi nieruchomości, gospodarka morska, rolnictwo i obszary wiejskie, rynki kapitałowe i ubezpieczeń, małe firmy, integracja europejska, demografia, analiza regionalna, sprawy zawodowe kobiet WRC, prawo, bezpieczeństwo gospodarcze